آموزشافغانستانجهان

پایان روز نخست نشست سمرقند؛ بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید شد

وزارت خارجه اوزبیکستان گفته است که اشتراک‌کننده‌گان نشست سمرقند در روز نخست این نشست در مورد اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرده و خواهان عملی شدن خواست‌ جامعه جهانی مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول در کشور شده‌اند.

در پایان روز نخست نشست سمرقند اشتراک‌کننده‌گان از طالبان خواستند که زمینه کار و آموزش زنان و دختران را فراهم کنند.

در خبرنامه آمده است که طالبان حقوق بنیادی اقلیت‌ها را رعایت کنند.

اشتراک‌کننده‌گان بر فراهم‌سازی کمک‌های بشری به مردم افغانستان و بهبود اقتصاد این کشور نیز تاکید کرده‌اند.

گفتنی است که چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور‌ چین، روسیه، پاکستان، ایران، اوزبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان امروز در شهر سمرقند آغاز شد.

در حاشیه این نشست مقام‌‌های چین، روسیه، پاکستان و ایران بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان تأکید کردند.

دکمه بازگشت به بالا