جهان

5 زخمی در تیراندازی در فرانسه

پنج نفر در نتیجه حملات مسلحانه در شهرهای ویلروپ و اودون لو تیشه فرانسه زخمی شدند.

بر اساس اخبار منتشر شده در مطبوعات فرانسه، ابتدا یک فرد مسلح در شهر ویلروپ به سوی جوانان در خودروهای پارک شده تیراندازی کرد.

در نتیجه این حمله در مجموع 4 نفر مجروح شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم است. مهاجم با خودرو از محل متواری شد.
یک نفر دیگر نیز در اثر حمله مسلحانه در شهر اودون لو تیچه در حدود 3 کیلومتری شهر ویلروپ زخمی شد.

در حالی که مجروحان به بیمارستان های مختلف منتقل شده اند، گمان می رود که این حملات ممکن است مربوط به تجارت مواد مخدر باشد.

دکمه بازگشت به بالا