افغانستان

ادامه سیاست زن ستیزی طالبان؛ ۲۰ زن از اداره تصدی گاز جوزجان برکنار شدند 

دست‌کم ۲۰ کارمند از اداره تصدی گاز و نفت استان جوزجان از سوی طالبان شده اند.

طالبان این زنان را که هرکدام شان 10 الی 15 سال دربخش.های مختلف این اداره کار کرده و تجربه داشتند را روز گذشته از وظایف شان به گونه دسته جمعی سبکدوش کرده اند.
به گفته منابع این زنان که مسوولیت تامین اقتصادی خانواده‌های شان را به دوش دارند.
این در حالی‌ست که طالبان روز گذشته نیز کارمندان زن در دفتر یونما در استان ننگرهار را اجازه ورود به محل کار شان را نداده بودند که با واکنش این سازمان مواجه شد.
یونما در اعتراض به این کار تمام فعالیت‌های خود را در افغانستان برای ۲ روز متوقف کرده‌است.
طالبان پس از وردود شان به افغانستان زنان را از کار و فعالیت های اجتماعی منع کردند.
گفتنی‌ست زنان در افغانستان بارها به جادها بر آمدند و علیه این سیاست های طالبان اعتراض کردند اما این اعتراض‌ها همواره از سوی طالبان سرکوب شده است.

دکمه بازگشت به بالا