افغانستان

جنبش زنان عدالت‌خواه در هرات به فعالیت آغاز کرد

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان فعالیت‌های دادخواهانه‌اش را در غرب کشور آغاز کرد.
این جنبش در خبرنامه‌ای امروز پنج‌شنبه، ۲۴حمل/فروردین، گفته‌ شماری از زنان در این استان جنبشی را زیر نام “جنبش عدالت‌خواه” افغانستان به هدف دادخواهی برای حقوق زنان ایجاد کرده‌اند.
این جنبش در نخستین نشست خود می‌گویند که اساسی‌ترین حقوق انسانی زنان از سوی طالبان سلب شده‌است.
در بخش دیگر اعلامیه‌‌ی این جنبش آمده است که زنان پس تسلط طالبان از تمام بخش‌های زنده‌گی اجتماعی حذف شده‌اند و دختران به حق آموزش، کار، ابراز نظر و حتا حق زیستن آزادانه دسترسی ندارند.
در عین حال این فعالان زن، مسئول وضعیت کنونی به‌شمول گروه طالبان، کسانی را می‌دانند که سبب فروپاشی کشور و سقوط آرزوهای «چندین نسل در کام تمامیت‌خواهی و ددمنشی این گروه متحجر» شده‌اند.
اعضای این جنبش در اعلامیه‌ای خود تأکید کردند که پس از این خاموش نخواهند ماند و برای رسیدن به حقوق انسانی‌شان مبارزه می‌کنند.
با تسلط طالبان و محدودیت علیه زنان، چندين جنبش و اتحاد اعتراضی علیه اقدامات زن ستیزانه‌ طالبان شکل گرفت و زنان بارها به منظور احقاق حق مسلم‌شان به خیابان‌ها ریختند و خواهان باز گردانیدن حق‌شان شدند.

دکمه بازگشت به بالا