افغانستاناقتصاد

ناتوانی طالبان در رسیدگی به چالش‌ها و بحران وضعیت روانی در افغانستان

وبسایت نیولاینز مگزین در تازه‌ترین گزارش خود به نقل از چندین روان‌پزشک افغان نوشته است، حکومت طالبان توانایی فنی و مالی لازم برای رسیدگی به بحران چالش‌های روانی و اعتیاد روزافزون به مواد مخدر را ندارد.

این داکتران گفته‌اند، با روی کار آمدن طالبان در عرصه قدرت سیاسی، چالش‌های روانی افزایش یافته و به ویژه دختران و زنان سخت‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کنند.

به باور نویسنده این گزارش، بحران چالش‌های روانی ارتباط مستقیمی با جنگ، فقر، استفاده خودسرانه از داروهای روان‌گردان، مصرف مواد مخدر، نبود مشاور و کمبود داکتران روان‌پزشک مسلکی دارد.

روان‌پزشکان افغان همچنین گفته‌اند که مراکز صحی منابع بسیار کمی برای رسیدگی به بیماری‌های روانی و اعتیاد دارند و حضور طالبان در قدرت نیز چالش‌ها را افزایش داده و مانعی در برابر کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی شده است.

موسسه نجات کودکان نیز سال گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته بود، بیشتر از یک چهارم دختران افغانستان از افسردگی و اضطراب رنج می‌برند.

دکمه بازگشت به بالا