افغانستان

شماری زنان متعرض خواستار برکناری رینا امیری شدند

شماری از زنان متعرض، در یک نوار تصویر که به صدای افغانستان فرستادند  در آن  از رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده و خواستار برکناری او شدند.

ائتلاف جنبش‌های متعرضی زنان افغانستان، امروز پنجشنبه 7 ثور/ اردیبهشت، طی بیانه از رینا امیری نماینده ویژه امریکا در قبال حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان انتقاد و از ایالات متحده امریکا خواسته‌اند که شخصی دیگری را به جای او بگمارد.

زنان متعرض در این گردهمایی از رینا امیری پرسیدند که به عنوان مسئول تا هنوز چه اقدامات را جهت احقاق حقوق مسلم زنان افغانستان انجام داده‌است؟
و هم‌چنان زنان متعرض با اشاره بر این که خانم امیری بخاطر به رسمیت شاختن و مشروعیت مقاومت و دادخواهی زنان با هیچ نهاد و کشوری تا هنوز گفت‌گو انجام نداده است و تصریح کردند که خانم امیری به عنوان نماینده یک کشور قدرت‌مند تا هنوز نتوانسته است با استفاده از جایگاه‌اش کاری به زنان افغانستان انجام دهد.
این زنان با توجه به کاستی‌های نماینده ویژه امریکا در قبال حقوق زن و حقوق بشر در افغاستان، خواستار برکنار او شدند و در عین حال از ایالات متحده آمریکا خواستند که به جای خانم امیری شخص فعال و توانمندی را انتصاب کند.

دکمه بازگشت به بالا