نگاه‌ها

هزاران طلبه مدارس پاکستانی مسلح و برای جنگ به مناطق شمال افغانستان فرستاده شده‌اند

هشدار، هشدار، هشدار:
هزاران طلبه مدارس وهابی پاکستانی مسلح شده و برای جنگ به کشور ما به ویژه در مناطق شمال گسیل گردیده اند. بایسته است تا مردم در همه جا مسلح شده، امنیت خود را بگیرند.
همچنین باید بر ارگ فشار فزاینده یی وارد گردد تا سر انجام تن به خواست های برحق مردم بدهد. در غیر آن مسوولیت همه پیامدهای شوم کارزار تابستانی طالبان به دوش ارگ نشینان خواهد بود:
نیاز به اقدامات عاجل و تاخیر ناپذیر:
اوضاع فاجعه بار کنونی ره آورد ساختار معیوب نظام و انحصارگرایی لگام گسیخته و تمرکز بیش از حد قدرت، اختیارات و صلاحیت ها در دست یک نفر است، آن هم دست نشانده بیگانگان که در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
برای برونرفت از این وضعیت دردناک سال هاست پیشنهاد می کنیم:
_ هر چه سریعتر کار شورای عالی رهبری نهایی شود،
_ بی درنگ کرسی صدارت در سیمای ریاست اجرایی ایجاد گردد. صلاحیت های مالی و اداری رییس جمهور به صدراعظم واگذار گردد،
_ کشور به چند زون امنیتی تقسیم و در راس هر زون یک شخصیت سنگین وزن بومی گماشته شود،
_ والی ها، ولسوال ها و شهردارها دست کم نیمه انتخابی شوند و از جمع اعضای شوراهای ولایتی گماشته شوند،
_ پلیس باید بومی شود و قوماندان های پلیس هر ولایت باید از جمع باشندگان از سوی شوراهای ولایتی گماشته شود،
_ کمیسیونی برای اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام گماشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا