جهانحقوق بشر

بخش زنان سازمان خواهان حمایت از مبارزات زنان در افغانستان شد

بخش زنان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست به صدای زنان و دختران افغانستان گوش دهند و از مبارزات آنها حمایت کنند.

این سازمان، بیست‌وپنجم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس از کشور‌های جهان خواسته تا روی مقاومت زنان و دختران در افغانستان «سرمایه‌گذاری» کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مبارزه‌ی زنان و دختران افغانستان مبارزه‌ی جهانی آنان است تاکید کرده که در کنار زنان و دختران افغانستان باقی می‌مانیم.

این سازمان در حالی خواهان حمایت از مبارزات زنان شده که مبارزات زنان در افغانستان همواره سرکوب شده و چندین زن معترض به‌شمول ژولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده در زندان‌های امارت اسلامی به سر می برند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز از خاموشی جامعه جهانی در برابر رفتار‌های مبتنی بر نقض حقوق بشر به ویژه نقص حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست انتقاد کرده و خواهان رهایی زنان دیگر از بند شده است.

در کنار این محدویت‌ها در دو سال گذشته در برابر آموزش، کار، مشارکت و دسترسی به حقوق اولیه آنان سبب شده‌ تا آنان از زندگی عمومی در افغانستان حذف شوند.

ازسوی هم به رغم همه واکنش‌ها مبنی لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان امارت اسلامی این خواست‌های جامعه جهانی را «فرمایش» عنوان کرده و تاکید کرده‌اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چهارچوب «شریعت اسلامی» تامین است.

 

دکمه بازگشت به بالا