اقتصاد

نرخ اسعار؛ سه شنبه (26 ثور)

نرخ اسعار در بازار مرکزی ارز افغانستان به شرح ذیل است:

دکمه بازگشت به بالا