افغانستاننگاه‌ها

اگر نتوانستی کفش هایت را بپوشی ۵۱ نفر را با صندوق های پول چطور با خود بردی؟

شاید ما زنده نباشیم اما به نسل های بعدی میگویم که اگر اشرف غنی مُرد به گور اش تُف کنید

آقای اشرف غنی رئیس جمهور فراری! اگر مسلمانی و به روز آخرت باور داری دست از سر ملت مظلوم افغانستان بردار، دیگر دروغ نگو. اگر تو طوریکه در پیامت گفتی مجبور به فرار شدی و نتوانستی کفش هایت را بپوشی ۵۱ نفر را با صندوق های پول چطور با خود بردی؟ دیگر بتو گفتنی ندارم، شاید ما زنده نباشیم اما به نسل های بعدی میگویم که اگر اشرف غنی مُرد به گور اش تُف کنید و بس. عامل همه بدبختی و عامل اینکه ما به صلح نرسیدیم تو هستی. تو کسی هستی که تا زنده ی نباید رویت را دید و وقتی که مُردی باید بطرف قبرت تف انداخت.

از لحظاتی که امارات متحده عربی اعتراف نموده که ما به آقای اشرف غنی بخاطر حس بشر دوستانه پناهندگی سیاسی داده ایم. سوالات زیادی نزد مردم افغانستان خلق شده است. تعدادی از دوستان از من تقاضا نمودند که منحیث استاد حقوق و علوم سیاسی و روابط بین الملل در این باره دیدگاه خود را با آنها شریک نمایم. که آیا دولت آینده افغانستان میتواند اشرف غنی را دوباره به افغانستان باز گرداند؟ میتواند او را محاکمه و مجازات نماید؟ یا سوالات دیگری….
بنآ من میخواهم بی طرفانه دیدگاه خود را با دوستان شریک بسازم، قضاوت با شماست؛

پذیرش تقاضای پناهندگی اشرف غنی از جانب امارت متحده عربی از منظر اخلاقی امری بسیار مزموم، زشت و ناپسند است. اشرف غنی برای ادامه حکومت سرشار از تبعیض خود که محصول تقلب‌های سازمان‌ یافته بود، بزرگ‌ترین دروغ‌های ممکن را در سراسر جامعه پخش و دروغ را به برنامه سیاسی ارتقا داد. وی یکی از بازیگران اصلی ادامه کارزار غم‌انگیز خون‌ریزی بود که در حمایت امریکا بر مردم ما ستم‌های بسیار روا داشت. او سزاوار این بود که در یک‌محکپه عادلانه به‌جرم ادامه جنگ و‌خون‌ریزی، اشاعه ایدیولوژی نژادی و نقض سیستماتیک قانون اساسی افغانستان محاکمه می‌شد. در مورد فساد و اختلاس گسترد‌هٔ او و حلقه نزدیک به او حرف‌های زیادی وجود دارند.
اما از منظر حقوق بین‌المللی یک کشور‌ می‌تواند یک عمل غیر‌اخلاقی را توجیه انسان‌دوستانه بکند. سیاست‌گران فاسد بسیاری در دنیا پناهنده شدند و سال‌ها در‌ پناه کشور‌های‌ دیگر به زندگی شان ادامه دادند. اشرف غنی هم یکی از آن‌ها است. از منظر حقوقی به مشکل بتوان وی‌را مواخذه کرد. مگر این‌که:
۱. اتهام‌های جدی نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی و ضد‌بشری وجود داشته باشد؛

۲. در صورتی که در افغانستان یک دولت مشروع و از جانب کشور‌های جهان به رسمیت‌شناخته شده در افغانستان وجود داشته باشد و این دولت بتواند ادله و ثبوت کافی برای به محاکمه کشاندن وی ارایه کند. می‌تواند از پولیس بین‌المللی بخواهد تا وی را دستگیر و برای محاکمه به افغانستان تحویل دهد. حتا در این صورت هم پیش شرط چنین کاری همکاری کشور میزبان وی است. در غیر آن از لحاظ حقوقی و سیاسی متاسفانه مشکل‌های بسیاری در سر راه محاکمه احتمالی وی وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا