افغانستاننگاه‌ها

هدف اساسی پاکستان کنترل مستمر سیستم جنگی و ادارات دولتی در افغانستان است

عمران خان نخست وزیر پاکستان به تازه گی گفته است نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در زمینه های مختلف به افغانستان می فرستیم، تا از بروز بحران انسانی در این کشور جلو گیری کنند.

در حالیکه در افغانستان صد ها جوان تحصیل کرده متخصص سرگردان و بیکار اند و لقمه ی نانی برای خوردن ندارند، اما پاکستان برای افغانستان نیروی کاری میفرستد.

بر علاوه اینکه عملکرد اینها یک مداخله آشکار است از سوی دیگر هدف اساسی پاکستان این است که میخواهند که همیشه سیستم جنگی افغانستان و ادارات دولتی و دفاتر را نیز زیر کنترول داشته باشند.
چون پاکستان غیر از گروه طالبان و غیر از پاکستانی ها به هیچ کس دیگر باور ندارد.

فرمان را که عمران خان نخست وزیر پاکستان دستور داده مستقیماً به معنی این است که بعد از این افغانستان صوبه پنجم پاکستان است.
این است شیوه استعمار و استبداد نو…

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا