نگاه‌ها

طالبان و آینده حکومت شان

امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمیته ۹ نفری تصمیم میگیرد که کرسی افغانستان در مجمع عمومی ۱۹۳ کشوری به طالبان واگذار شود یا خیر ؟
اگر کرسی مجمع سازمان ملل به طالبان واگذار شود به معنی اینکه طالبان را با رسمیت میشناسند و حکومت طالبان آهسته آهسته قوت خواهد گرفت، ولی اگر کرسی سازمان ملل متحد به طالبان واگذار نشود بعد از این حکومت طالبان از نگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به چالش های بزرگتری روبرو خواهد شد.
اما بعضی ها به این باور اند که شاید کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نه به حکومت گذشته واگذار خواهد شد و نه به حکومت طالبان، بلکه در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا